Het is al een paar dagen in het nieuws: de speedy pass van Walibi blijft de gemoederen beroeren. Maar hoe zit het met de wiskunde die erachter schuilt?

Eos werpt zijn licht op deze kwestie met behulp van de wachtrijtheorie http://eoswetenschap.eu/artikel/de-wiskunde-achter-de-walibi-pas . Dit onderdeel van de wiskunde probeert het verwerken van taken te modelleren en berekent hoe lang een taak in de wachtrij zit totdat die volledig verwerkt is. Belangrijke parameters zijn:

  • duur van de taak: hoe lang duurt het om de taak uit te voeren
  • bezettingsgraad: is de machine (attractie) drukbezet/populair

Met wat formules kan je de gemiddelde wachttijd bepalen. En uit dit artikel blijkt dat de wachttijd voor bezoekers zonder pass oploopt tot het dubbele. Het spreekt voor zich dat als de fractie bezoekers die een pass hebben groter is dan 50%, de pass zijn doel voorbijschiet - de gewone rij wordt dan sneller verwerkt.